I olrhain eich archeb, nodwch eich ID Gorchymyn yn y blwch isod a gwasgwch y botwm "Track". Rhoddwyd hyn i chi ar eich derbynneb ac yn yr e-bost cadarnhau y dylech fod wedi ei dderbyn.